Az alapítvány célja

A Mohácsi Duna Híd alapítvány tevékenysége

A Mohácsi Vállalkozási Övezet és az alapítvány kapcsolata

Intermodális Centrum és Logisztikai Központ

A V/C közlekedési korridor és Mohács kapcsolata

Nemzetközi kapcsolatok

Az Alpok Adria Munkaközösség és a mohácsi fejlesztési programok kapcsolatai

Magyar Baranya és horvát Baranya infrastrukturális kapcsolatai

A mohácsi Duna-híd és a területfejlesztés

A Magyar Kormány kiemelt stratégiai célkitűzése az ország csatlakoztatása az Európai Unióhoz. A csatlakozás pozitív hatásait azonban csak akkor érezheti az ország, ha minél hamarabb elkezdődik egy aktív felkészülési folyamat. Ennek részét képezi a regionális kapcsolatok bővítését célzó Dél Dunántúl Komplex fejlesztése programban való részvétel.
A mohácsi vállalkozási övezet létrejöttével szükségessé válik a nemzetközi regionális kapcsolatok szintjén is ismertté tenni azt a tényt, hogy Baranya megye ezen térsége geopolitikai helyzeténél fogva Magyarország leendő déli EU kapuja. Ahhoz hogy valójában azzá váljon fel kell készülni az ezzel járó feladatokra, s főleg  jelentős fejlesztésekre, befektetésekre van szükség.
Az Alpok-Adria Munkaközösségben Baranya megye képviselője 1998. során több fórumon ismertette a térség közlekedési fókusz helyzetét. E munka eredményeként 1998.  augusztusában az Alpok-Adria Munkaközösség bajorországi megbízottja Dr. Gerd Beinhardt a Bajor Gazdasági és Technológiai Minisztérium miniszteri tanácsosa, valamint Wolfgang Ulbrich az Euro Networks Limited brüsszeli tanácsadó cég vezérigazgatója két napos látogatást tett Mohácson.

Ekkor merült fel az inter-regionális kapcsolatok fejlesztését célzó ECOS OUVERTURE programban való részvétel szükségessége és lehetősége.
E program az EU országok régióinak és a csatlakozásra váró országok régiói együttműködésének kialakítását, fejlesztését támogatja. Feltétel az hogy minimum 1 EU régió valamint 2 csatlakozó országbeli régió között fogalmazódjon meg az együttműködési szándék.
1998 szeptember hónap elejére alakult ki a baranyai-mohácsi érdekekkel együttműködni szándékozó régiók köre.
¨    Észak Portugália régió
¨    Bajorország Passau régiója
¨    Koper és környéke
¨    Baranya megye mohácsi régiója
1998 szeptember 14-én dr. Gerd Beinhard, Passauban a helyi kereskedelmi kamaránál fórumot szervezett az ECOS OUVERTURE programban részt venni szándékozó  régiók számára.
Passauban a régiókat képviselő szakemberek megismertették térségük átfogó érdekeltségeit, főbb célkitűzéseit, melyet az ECOS OUVERTURE program során el kívánnak érni és tárgyalásaikon feltárták a közös érdeklődésre számot tartó témákat.
A tárgyalások végén megegyezés jött létre abban, hogy  e négy régió együttműködésének elősegítésére el kell készíteni az ECOS OUVERTURE pályázatot.
A külföldi partnerek megismerve Baranya, és azon belül Mohács földrajzi, gazdasági helyzetét és jövőbeni lehetőségeit, azzal a javaslattal álltak elő, hogy sokkal nagyobb sikerre számíthatnak a pályázók abban az esetben ha Baranya megye- ezen belül a Baranya Megyei Önkormányzat - vállalna a négy régiót képviselő vezető partner szerepet /Principal Partner 1./

A résztvevők felkérték Wolfgang Ulbrich-ot  az Euro Networks Limited tanácsadó cég vezérigazgatóját, hogy 1998. November 15 -re az 1998.-2001 évekre kiírt ECOS OUVERTURE programra készítse el a pályázatot.

A pályázat elkészült, s 1998. november 13.-án az Európai Unió Regionális Politikai és Kohézió Igazgatóságán (XVI.) A2/JBR D (98) szám alatt átvételre került.

A pályázat címe: Mohács és Koper Regionális Fejlesztés Stratégiája

Az együttműködés területei:

1.    A helyi és regionális hatóságok munkamódszereinek, eszközeinek fejlesztése programcsoport
2.    A helyi és regionális fejlesztési stratégiák kialakítása, különös tekintettel az EU bővítésre való felkészülésre
Principal Partners:
1.    Baranya Megyei Önkormányzat és Mohács Város Önkormányzata
2.    Bajor Gazdasági, Szállítási és Technológiai Minisztérium
3.    Koper Önkormányzata
4.    CCRN Észak Portugáliai Régió Koordinációs Ügynöksége.

Célkitűzések:

A projekt általános célja az, hogy segítséget nyújtson Baranya megye (Dél Magyarország) és Szlovéniai Koper Isztria körzet Önkormányzatának a regionális fejlesztési terv elkészítésében, kiértékelésében.
Részletesebben, Baranya megye - mint az EU jövőbeni Balkánra nyíló kapuja - ambiciózus Programot készít a mohácsi térségére a Duna mentén, melyen előreláthatólag két új Európai közlekedési korridor is keresztülhalad. E program olyan részeket foglal magában, mint híd a Dunán Mohácsnál, folyami kikötő, logisztikai központ, valamint szabad gazdasági övezet.
Koper / Isztria Szlovénia rendelkezik egy 20 évre szóló regionális átfogó fejlesztési tervvel, de segítséget vár speciális befektetési projektek tervezéséhez, alkalmazásba vételéhez, valamint ezek szociális és környezeti kihatásaira a környezetvédelmi szempontból érzékeny partvidék régiójában.

Aki valaha kísért külföldi vendéget, üzletembert Budapest Mohács között kocsival, érzékelhette, hogy első alkalommal még csak szép kirándulásnak tekintik, de ha többedszer került rá sor - és különösen üzleti ügyben - a kapcsolatok gátló tényezőjévé válik a Dél-Dunántúl  eme részének megközelíthetősége.

Erre a - gazdasági és nemzetközi integrálódást korlátozó- körülményre kínál megoldást az M6 - M56-os autópálya megépítése a V/C közlekedési folyosó részeként.
Az 1085/1997. Korm. Határozattal az országos közép- és hosszú távú fejlesztési koncepcióba bekerült az M6 -M56-os autópálya szükségessége, amely fontos tárgyalási alap volt az 1997 május 13-ai Zágrábi Közlekedési Konferencián.

Mindezt a szűkebben vett baranyai érdekeken túl, nagyon erőteljesen aláhúzza az a körülmény is, hogy a délszláv háború befejeződésével alapvetően és stratégiailag is megváltozik, felértékelődik a mohácsi térség - az egész Dunántúl helyzete.

Mit is jelent valójában az M6- M56-os autópálya?

Az autópálya három fő szakaszra bontható:

- Az első szakasza Dunaújvárosig halad.
- A második szakasz Szekszárdig halad.
- A harmadik szakasza Mohács térségében Horvátországgal biztosít összeköttetést, jó közlekedési kapcsolatot kínálva Eszéknek.

A Mohács Térségi Területfejlesztési Társulás 17/1997. (XII.4.) határozata azt tartalmazza, hogy vegyék figyelembe a Dunán való átvezetést is kis Jugoszlávia felé és azt hogy a Magyarországi szakasz megvalósítása Baranya déli határától kezdődjön.

Az autópálya rendeltetése:

Az autópálya elsődleges feladata a dunamenti és a mohácsi térség közlekedésének javítása.
A másik fontos szempont egy olyan -  a korábbi tradícióktól eltérő - a mai közlekedési és forgalmi szokásoknak és igényeknek megfelelő útvonal kialakítása, amely csatlakozik az Európai Autópálya rendszerhez. Láncszeme egy kialakuló Észak- Déli tengelynek, amely Lengyelország északi partjait köti össze az Adriával.
Harmadik fontos szempont, hogy biztonságosan, gyorsan le tudja vezetni az Észak és Dél Európa közötti tranzitforgalmat.

Az autópálya koncepciójának kialakításánál nagy figyelmet fordítunk arra, hogy olyan területen haladjon keresztül, ahol nagy szükség van a közlekedési infrastruktúra javítására, és ennek a javulásnak köszönhetően fellépő gazdasági élénkülésre.

Az M6- M56-os autópálya nyomvonal variációinak kijelölésénél elsődleges szempont a földterületek, a természeti értékek védelme. Második a műszaki megoldhatóság. Igen fontos: A Dunaújváros, Szekszárd, Mohács térségében a városok ellátásának leghatékonyabb forgalomszervezése. Figyelmet fordítunk a különböző közlekedési szakágak kapcsolatára is.

Ez a rendkívül nagy jelentőségű infrastrukturális beruházás a Dunamenti térség egészére fejtené ki kedvező hatását, ezért valamennyi jelentős gazdasági, politikai és tudományos életbeli szereplő összefogását igényli.
 

A lap tetejére