Az alapítvány célja

A Mohácsi Duna Híd alapítvány tevékenysége

A Mohácsi Vállalkozási Övezet és az alapítvány kapcsolata

Intermodális Centrum és Logisztikai Központ

A V/C közlekedési korridor és Mohács kapcsolata

Nemzetközi kapcsolatok

Az Alpok Adria Munkaközösség és a mohácsi fejlesztési programok kapcsolatai

Magyar Baranya és horvát Baranya infrastrukturális kapcsolatai

A mohácsi Duna-híd és a területfejlesztés

A 900 éves történelmi múlttal rendelkező Mohács város gazdasága a a legtöbb déli határmenti településhez hasonlóan válságban van. Az ipari ágazatok elsorvadtak, a kereskedelem stagnál, az idegenforgalom és bevásárló turizmus a délszláv háború miatt nagymértékben összezsugorodott. A város infrastruktúrája is elmaradott, a perspektivikus fejlődés sürgős intézkedéseket tett szükségessé
Mohács gazdasági és infrastrukturális fejlődésére ugyanakkor kedvező hatással van földrajzi elhelyezkedése. A rajta áthaladó kereskedelmi útvonalak találkozása esélyt kínál arra, hogy fontosabb sőt centrum szerepet tölthessen be Dél-Magyarország fejlesztésében, erősödjön az ország keleti és nyugati része közötti ˇkapocsˇ jellege és nem utolsó sorban tovább fejlesztve alakuljon ki kapcsolata a déli szomszéddal. Ily módon Mohács gazdasági szerepe messze túlmutat a város, sőt Baranya megye léptékén is.
Ha áttekintjük a Dél Dunántúli régió gazdasági övezeteinek helyét, akkor rendkívül biztató az, hogy három ponton (Mohács, Barcs, Lenti) is kialakításra került egy-egy olyan övezet, amely nyit a fejlesztés kedvezőbb befogadásának irányába és szolgálja a vállalkozások letelepítését és növekedését.
Látható az is, hogy a vállalkozásfejlesztés jelenleg Magyarországon célzott és határozott beavatkozást igényel. Ehhez kiváló eszközül szolgálhatnak a kiemelt iparfejlesztési prioritások között is szereplő, s a tervek szerint kormányrendelettel is alátámasztott vállalkozási övezetek.
A vállalkozási övezetek sorában kiemelt helyet foglal el Mohács, mert a
¨    Duna
¨    Az országhatárhoz való közelsége
¨    A térség már meglévő német nemzetiségű és más nemzetközi kapcsolatai.
együttesen olyan bázist képeznek, amelynek elemei egymást erősítik.

 
Alig akad Magyarországon még egy hely, ahol a jelenleg kihasználatlan lehetőségek ilyen kiváló összetételben kínálnák a fejlesztés lehetőséget.
A Duna mellett rendelkezésre áll egy olyan terület, amely Mohácson ipari park létrehozására alkalmas.
A Duna melletti terület a Mohácsi Önkormányzat ipari övezetében - méreteiben, morfológiai jellemzőiben és infrastrukturálisan - alkalmas egy itt létesítendő kikötői övezet létrehozására.A lap tetejére