Az alapítvány célja

A Mohácsi Duna Híd alapítvány tevékenysége

A Mohácsi Vállalkozási Övezet és az alapítvány kapcsolata

Intermodális Centrum és Logisztikai Központ

A V/C közlekedési korridor és Mohács kapcsolata

Nemzetközi kapcsolatok

Az Alpok Adria Munkaközösség és a mohácsi fejlesztési programok kapcsolatai

Magyar Baranya és horvát Baranya infrastrukturális kapcsolatai

A mohácsi Duna-híd és a területfejlesztés

A mohácsi vállalkozási övezet alapelvei  (eredetiben 1994)

1. Gazdasági társaság létrehozása
    1.1. Üzleti terv készítése
    1.2.Mohács város Önkormányzata, Mohács Térségi Tanács és a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara bevonása az előkészítő munkába
    1.3. A Gazdasági Vállalkozói Övezet programja
    1.4. Miniszteri és kormányszintű jóváhagyás (1998. február)

2. A  gazdasági társaság bővítése
    2.1. Új társaságok bevonása
    2.2. Marketing koncepció kidolgozása
    2.3. Az ipari magterületek tervezése
3. A mohácsi Duna-híd építési programjának támogatása
4. A hercegszántói határátkelőhely nemzetközi kamionforgalommal való kibővítése.
5. A befektetési társaságok befogadása a részvénytársaság kibővítéséhez

Mohács és térsége vállalkozói övezetté való fejlesztése (eredetiben 1994)

A Mohácsi Duna Híd Alapítvány a következő gazdaságfejlesztő programot hirdeteti meg:

I. Felkéri a Megyei Területfejlesztési Tanácsot, hogy Mohács és Térsége Vállalkozói Övezet létesítését támogassa.
II.   A Kormány egyetért egy rövidített munkatervben meghatározott programmal.
III.A Mohácsi Duna Híd Alapítvány megkeresi az érintett szervezeteket, hogy Mohács és Térsége Vállalkozói Övezet előkészítési munkáihoz Koordinációs Bizottságot hoz létre
IV. A Kormány megkeresi a Magyar Fejlesztési Bankot hogy támogassa a Vállalkozási Övezet programjait.
V.  A pénzügyminiszter javaslatot tesz a Vállalkozói Övezetben beruházás és adókedvezmény kidolgozására.
VI. A Magyar Fejlesztési Bank támogatja egy vállalkozási övezeti szövetség létrehozását.
VII.A Kormány megkeresi az érintett minisztereket, hogy segítsék elő a Mohács és Térsége Vállalkozó Övezetbe való tőkebejutást.
VIII.A Kormány megteszi  a lépéseket, hogy a Mohácsi Duna-híd középtávú programban átadásra kerüljön.
IX.A Kormány előkészíti a hercegszántói határátkelő helyet kamionforgalom fogadására, nemzetközi nagy forgalmú átkelővé való kibővítésére.
X.  A Kormány támogatja a hercegszántói határátkelőhöz csatlakozó szakasz gyorsforgalmi úttá való szélesítését (melynek jelentős szakasza készen áll.)
XI. A Kormány támogatja egy új Udvar térségi határátkelő létesítését. Az Unitef '83 Rt projektje az ivándárdai  metszéspontot helyezi előtérbe.
XII.A Vállalkozói Övezet működéséhez a Kormány kezdeményezi a határon túlnyúló kereskedelmi és gazdasági megállapodások megkötését.

Az elmúlt 40 év alatt többször szóba került a Mohácsi Duna-híd megépítése, de az országhatár közelsége, vagy más indokok alapján mindig elodázódott az építés tervbevétele és konkrét lépések nem történtek az ügyben.
Mohács földrajzi fekvése, a régión áthaladó kereskedelmi útvonalak metszéspontja lehetővé teszi, hogy a város vonzó befektetési lehetőséget kínáljon a leendő Keletet Nyugattal összekötő gyorsforgalmi úttal, a mohácsi dunai szabad kikötővel, az idegenforgalom fejlesztésével stb.

A lap tetejére