Az alapítvány célja

A Mohácsi Duna Híd alapítvány tevékenysége

A Mohácsi Vállalkozási Övezet és az alapítvány kapcsolata

Intermodális Centrum és Logisztikai Központ

A V/C közlekedési korridor és Mohács kapcsolata

Nemzetközi kapcsolatok

Az Alpok Adria Munkaközösség és a mohácsi fejlesztési programok kapcsolatai

Magyar Baranya és horvát Baranya infrastrukturális kapcsolatai

A mohácsi Duna-híd és a területfejlesztés

Mohács 1. Konferenciák szervezése évente ("A dél-magyarországi térség jövője" címmel) Minden év őszén szervezünk egy ilyen konferenciát, és ezzel a fórumot teremtünk a gazdasági, társadalmi fejlődés lehetőségeinek bemutatására. Az ilyen jellegű tanácskozások megrendezését indokolja az, hogy az Európai Unióba való belépés esetén a mohácsi térség egyúttal hosszú ideig az Unió déli határa is lesz, ami felkészülést igényel.

2.Dr Kernya István 1994-ben kidolgozta a Mohácsi Vállalkozási övezet alapelveit, és az alapítvány 1997-ben egyik alapítója lett a Mohács és Térsége Vállalkozási Övezet Kht-nak.

3.Az alapítvány kidolgozta Mohács intermodális centrummá alakításának tervét: a 3R rendszert (Road, Rail, River), hangsúlyozva a hármas határ előnyeit. Közútfejlesztés Horvátország és Jugoszlávia felé.

4.Az V/C. közlekedési korridor (Budapest-Mohács-Eszék-Szarajevó-Ploce) és a Mohácsi Vállalkozási Övezet kapcsolata.

5.Ecos Ouverture programba (Brüsszel) való bekapcsolódás. Gateways, Mohács és Koper regionális fejlesztési stratégiája.

6.Dunamenti Tartományok közlekedésterve és az EU korridorok. Kikötőépítés Mohácson.

7.Magasszintű szolgáltatásokat biztosító közúti infrastruktúra fejlesztése és felhasználói általi finanszirozási lehetőségek az Alpok-Adria területén.

8.Magyar Baranya és horvát Baranya infrastruktúrális kapcsolatainak programterve.

9.A mohácsi Duna-híd és az M6-M56. kapcsolata tervezési szinten.


A lap tetejére